آلمان ازدواج هم جنس ها با هم را قانونی اعلام کرد و به سیاست های اتحادیه اروپا نزدیک تر شد

آلمان ازدواج هم جنس ها با هم را قانونی اعلام کرد و به سیاست های اتحادیه اروپا نزدیک تر شد

تصویب در پارلمان

پارلمان آلمان روز جمعه برای قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان رای مثبت داد. این مساله در کشوری رخ دارد که بین محافظه کاران، رسوم کاتولیک و فشارهای ناشی از مدرن گرایی قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری رویترز، روز جمعه ۳۹۳ نماینده پارلمان آلمان برای قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان رای مثبت داد. این درحالیست که ۲۲۶ نماینده دیگر رای مخالف به قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان دادند و ۴ نفر رای ممتنع داده بودند. آنگلامرکل صدراعظم آلمان در واکنش به این مساله گفت که خودش علیه این قانون رای داده بود ولی امیدوار است چنین اقدامی منجر به صلح اجتماعی بیشتر شود.

صدر اعظم

در عین حال برخی از نمایندگان محافظه کار اعلام کردند که برای قانونی شدن نیاز به تغییر قانون اساسی است که به معنای این است که بحث ها هنوز نهایی نشده است. اما وزیر دادگستری، هایکو ماس اعلام کرد که این کار ضروری نیست. به نظر می رسد که تصویب شدن این مساله با سرعت در پارلمان به دلیل حمایت آنجلا مرکل از مساله می باشد. او که ده سال از به تصویب رسیدن این قانون جلوگیری کرده بود به یکباره نظر خود را عوض کرده و از آن حمایت کرد. همین مساله باعث شده که برخی آن را استفاده ابزاری از مسائل اجتماعی برای رای آوردن توسط او می دانند.

برای من ازدواج براساس قانون اساسی بین مرد و زن است، بنابراین من به این لایحه رای منفی دادم

صدر اعظم معمولا مباحث چپ گرایانه مانند دستمزد، انرژی هسته ای را به خود نسبت می داد. اما در این مورد مساله را معلق نگاه داشته بود. در نهایت پس از حمایت از به رای گذاشتن این مساله خودش رای منفی به آن داد. استدلال او هم این است که نظر بنیادی خودش در مورد ازدواج تغییری نکرده است. او می گوید “برای من ازدواج براساس قانون اساسی بین مرد و زن است، بنابراین من به این لایحه رای منفی دادم”.

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu